Naar hoofdinhoud

CLT

Cross-Laminated Timber (CLT) is een revolutionair bouwmateriaal dat de laatste jaren aan populariteit wint in de bouwsector, vooral onder voorstanders van duurzaam bouwen. CLT bestaat uit verschillende lagen hout die onder hoge druk en met duurzame lijm in kruislings lagen worden samengeperst. Deze unieke productiemethode creëert panelen die opmerkelijk sterk en stabiel zijn, waardoor ze een uitstekend alternatief vormen voor traditionele bouwmaterialen zoals beton, staal en metselwerk.

  • CLT wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, draagt bij aan koolstofopslag en vermindert de ecologische voetafdruk van bouwprojecten, wat het een milieuvriendelijke keuze maakt.

  • Door de massieve en kruis gelaagde structuur biedt CLT hoge sterkte, stabiliteit en is het goed bestand tegen brand, waardoor het een veilige optie is voor constructies.

  • De prefab aard van CLT-panelen maakt snelle en nauwkeurige montage mogelijk, wat leidt tot kortere bouwtijden, lagere arbeidskosten en minder bouwafval.

Cross-Laminated Timber (CLT) biedt een unieke waardepropositie die het onderscheidt in de bouwsector. De esthetische flexibiliteit, prefabricage, duurzaamheid en zijn bijdrage aan de circulaire economie maken van CLT een zeer duurzaam bouwmateriaal.

Prefabricage

Het gebruik van Cross-Laminated Timber (CLT) in de bouw staat bekend om zijn efficiëntie, die zich op meerdere vlakken manifesteert. Allereerst maakt de prefabricatie van CLT-panelen een snellere bouwtijd mogelijk, doordat elementen van een bouwproject in een gecontroleerde fabrieksomgeving worden vervaardigd. Dit leidt tot minder bouwvertragingen door weersomstandigheden en een hogere kwaliteitscontrole. Daarnaast zorgt de lichte maar sterke aard van CLT voor eenvoudiger transport en minder zware funderingen, wat de algehele bouwkosten verlaagt. CLT faciliteert niet alleen een snellere bouwtijd door de mogelijkheid van prefabricatie, maar biedt ook uitstekende isolatie eigenschappen en weerstand tegen brand, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan bouwtoepassingen, van eengezinswoningen tot meerdere verdiepingen tellende commerciële gebouwen.

Hout uit duurzaam beheerde bossen

Duurzaamheid

Cross-Laminated Timber (CLT) vertegenwoordigt een keerpunt in duurzaam bouwen, door ecologisch verantwoord bosbeheer te combineren met vernieuwende constructietechnieken. De productie van CLT maakt voornamelijk gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen, wat bijdraagt aan de CO2 reductie van bouwprojecten. Gemaakt van meerdere lagen kruislings gestapeld hout, minimaliseert CLT de milieu-impact door het gebruik van hernieuwbare bronnen en de opslag van koolstof in het hout. Dit bouwmateriaal draagt bij aan de reductie van broeikasgassen, in tegenstelling tot de hogere koolstofvoetafdruk van traditionele bouwmaterialen zoals staal en beton. Daarnaast bevorderen de innovatieve constructietechnieken een efficiënter gebruik van grondstoffen en vermindert het afval, zowel tijdens de productie als op de bouwplaats.

Circulaire Economie

CLT past perfect binnen het concept van de circulaire economie, aangezien het gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen en bijdraagt aan de vermindering van afval en koolstofemissies. Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen bevordert de gezondheid van onze bossen en de opslag van koolstof in de bouwmaterialen zelf helpt de CO2-voetafdruk van bouwprojecten te verkleinen. Aan het einde van hun levenscyclus kunnen CLT-componenten worden hergebruikt of gerecycled, wat verder bijdraagt aan de doelstellingen van duurzaamheid en afvalvermindering.

Cross Laminated Timber komt voor in:

Vragen? neem contact met ons op