Skip to main content
 • News
 • 29/04/2021

Duurzaamheid

De natuur inspireert ons in het ontwerpen van gebouwen. Vaak worden er kostbare technische installaties toegevoegd aan de architectuur om energie te besparen. Maar natuurinclusief bouwen is mogelijk. We bestuderen eerst aandachtig hoe we natuurlijke elementen kunnen betrekken bij het energetisch concept van een gebouw.

Innovatief en duurzaam denken staat bij ons centraal. Hierdoor hebben wij ervaring met het bouwen van energie positieve woningen of gebouwen. Bij het ontwikkelen van een energie positief concept kijken we goed naar de zoninstraling, zonwering en het benutten van natuurlijke luchtstromen.

Circulariteit

Bij een circulaire economie denken mensen vaak aan recyclen, maar het is nog veel meer dan dat. Een circulair systeem vereist veranderingen of overgangen in het systeem, die verder gaan dan simpelweg meer recyclen. Er zijn zeven stappen te onderscheiden:

 1. Bewustzijn en vermindering: middelen efficiënter gebruiken doordat we op een andere manier gaan denken. Bewustzijn creëren over de producten en de productieprocessen om te kijken hoe vraagstukken momenteel worden opgelost
 2. Herontwerpen: middelen op een andere manier ontwerpen, bijvoorbeeld bij het ontwerpproces al nadenken over mogelijk hergebruik, reparatie en recycling. Dit kan bijvoorbeeld met 3D printers.
 3. Hergebruiken: producten opnieuw gebruiken.
 4. Repareren en herfabriceren: producten repareren, onderhouden en herzien.
 5. Recyclen: materialen verwerken en hergebruiken. Dit is dus pas de vijfde stap!
 6. Herstellen: energie terugwinnen uit materialen.
 7. Verwijdering: als het echt niet anders kan, wordt het product ‘disposed’. Er wordt altijd geprobeerd om eerst energie terug te winnen of een van de andere eerdere stappen uit te voeren

Passief bouwen

De populariteit van passief bouwen neemt wereldwijd toe en dat is niet voor niets. Met dit principe wordt het gebouw een stuk duurzamer en op langere termijn ook goedkoper in onderhoud. Het uitgangspunt van passief bouwen is dat er energieneutraal wordt gebouwd. De kerngedachte is dat je niet hoeft op te wekken of op te slaan wat je niet verbruikt.

Hoe werkt dit dan precies? Er zijn vijf uitgangspunten:

 1. Optimale isolatie
 2. Speciale kozijnen en 3-voudig glas
 3. Gebalanceerde ventilatie met WTW
 4. Optimale kierdichting
 5. Thermische bruggen voorkomen

Als al deze punten in orde zijn, is de warmtevraag een stuk lager dan bij een gewoon gebouw. Hierdoor is een kleine installatie voldoende. Dit scheelt in de kosten voor installaties, maar hierdoor nemen ook de kosten voor onderhoud en vervanging aanzienlijk af.

Buiten de financiële voordelen is het veel duurzamer. Er gaat zo min mogelijk warmte verloren en er heerst een gezond en comfortabel binnenklimaat. Bovendien zijn passieve gebouwen toekomstgericht en waardevast. Passief bouwen kan zowel voor nieuwbouw als renovatie worden toegepast, dus het kan direct worden meegenomen wanneer jij een project in gedachten hebt.

Esthetiek

Vaak hebben mensen negatieve associaties bij ‘duurzame architectuur’. Met ons werk willen wij laten zien dat duurzame architectuur ook indrukwekkend kan zijn. Esthetiek en duurzaamheid sluiten elkaar namelijk niet uit maar versterken elkaar. Gedreven door duurzaamheid creëren wij vernieuwende en innovatieve architectuur met intrinsieke schoonheid. Want wij geloven dat de waardering van schoonheid van gebouwen een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van een duurzamere wereld.